Variphone YoutubeVariphone FacebookVariphone Google plus

Find a dealer

Vind een dealer dichtbij


  All dealers

Nieuws

The ES80 is the flagship custom IEM at Westone featuring eight proprietary balanced armature drivers impeccably tuned with a passive 3-way crossover to create an unbelievably soothing listening experience. Masterfully engineered, the ES80 makes no compromises delivering reference level audio by integrating full size dual bass drivers with 2 and 4 high drivers.

Over 20 years ago, Westone changed the way music was played. Let's Do It Again!

 

Gehoorschade voorkomen? Verschillende ziekenfondsen in België betalen mee aan oordoppen op maat!

HearingCoach

Samenwerking met HearingCoach    

Voor het nemen van oorafdrukken en het leveren of controleren van onze otoplastieken, doen wij beroep op HearingCoach Belgium. Hierdoor kunnen wij ons focussen op onze kerntaak, namelijk het ontwikkelen en produceren van maatoorstukjes. Anderzijds garanderen we onze klanten een snelle en hoogwaardige service omdat HearingCoach een organisatie is van gekwalificeerde audiologen. Een absolute meerwaarde is dat HearingCoach specifieke kennis en kunde in huis heeft op vlak van geluidmetingen, gehoormetingen en technieken om het gedrag van werknemers ten aanzien van het dragen van otoplastieken positief te beïnvloeden. Dit is verankerd in het ‘Healthy Hearing Program’. Een preventief gehoorzorgprogramma, door EU-OSHA bekroond tot ‘beste praktijk’, met als belangrijkste kenmerken:

·         Focus op de persoon: behoud van communicatie!

De verantwoordelijkheid voor een goed en gezond gehoor, ligt in de eerste plaats bij de mensen zelf. Niemand vind het leuk of kiest er bewust voor om slechthorend te zijn. Integendeel, mensen hechten veel belang aan communiceren met familie, vrienden of collega’s en het luisteren naar hun favoriete muziek. Daarom moet het accent liggen op ‘behoud van communicatie’. Dit is voor iedereen een vanzelfsprekendheid en motiveert tot een blijvende gedragsverandering.

·         (vroeg)opsporing gehoorschade: net zo logisch als (vroeg)opsporing tandbederf

Te luide muziek of machinelawaai beschadigt de haarcellen in je slakkenhuis. Eenmaal deze cellen zijn afgestorven is de schade onomkeerbaar en blijvend. We hebben er dus alle belang bij om gehoorschade te voorkomen.inner ear image

 

Cruciaal is dat een techniek wordt gebruikt die toelaat om gehoorschade in een vroeg stadium op te sporen. Op basis van het audiogram (de klassiek gehanteerde pieptoontest met koptelefoon) is (vroeg)opsporing niet mogelijk. Hiermee wordt schade pas opgemerkt als het al te laat is. Een veel betere techniek is 'Oto Akoestische Emissies (OAE)’. Hiermee kun je gehoorschade al in een zeer vroeg stadium zichtbaar maken. Zelfs nog vóór de persoon in kwestie er zich bewust van is of hinder van ondervindt en ruimschoots voor er sprake is van een achteruitgang op het audiogram.

·         Continuïteit in de zorg na (vroeg)opsporing: daar kan geen oordop tegenop!

Daar komt meer bij kijken dan het uitdelen van oordoppen. Belangrijk is dat continuïteit voorzien wordt in de zorg na (vroeg)opsporing en aandacht wordt besteed aan 4 aspecten: geluidsblootstelling, gehoorkwaliteit, gehoorbescherming en positieve gedragsbeïnvloeding. Kortom de 4 G’s

·         Vereenvoudiging van de zorgketen : preventieve audiologen

Lawaai is een complex probleem dat vanuit 4 verschillende invalshoeken benaderd moet worden. Dit veronderstelt de inzet van verschillende deskundigen die hun beleid continu op elkaar moeten afstemmen. De ervaring leert dat dit economisch en praktisch onhaalbaar is. Audiologen hebben vanuit hun opleiding deskundigheid in elk van deze vakgebieden. Door hen in te schakelen verlaagt de drempel naar (vroeg)opsporing. Anderzijds zorgen ze voor een perfecte match tussen preventieve en curatieve zorg. Ze zijn de ruggengraat voor een succesvol gehoorzorgbeleid.

 

hearingcoach the missing link

De preventieve audioloog. De ontbrekende schakel

 

Kijk voor meer informatie op: www.hearingcoach.com

Brochure:
Design Henk Baetsen
Ontwikkeling Michiel Lucas