Healthy hearing program

More than an earplug

Het Healthy Hearing Program is een preventief gehoorzorgprogramma. Doel is de gehoorkwaliteit te beschermen en op peil te houden. Om dit te realiseren moet voor elke persoon een plan van aanpak worden uitgestippeld waarin vier aspecten aan bod komen: geluidsblootstelling, gehoorkwaliteit, gehoorbescherming en gedragsbeïnvloeding. Kortom de 4 G’s.

Het Healthy Hearing Program is door EU-OSHA bekroond tot ‘beste praktijk’
 

SoundEar

SoundEar

Download brochure

Adviesaanvraag

Advice